Odpiranje HTML in pdf datotek v SharePoint 2010 znotraj brskalnika

V SharePoint 2010 odpiranje HTML datotek v osnovnih nastavitvah omogoča le preko shranjevanja na disk. Da se odstraniti blokado za HTML, tako da se lahko v brskalniku normalno prikaže html, ne da bi bilo potrebno le-tega predhodno shraniti.

HTML datoteko v SharePoint portalu 2010, kjer imamo drugače aspx, lahko uporabimo iz več razlogov. Ali želimo prikazati neko drugo spletno stran na portalu ali pa se uporabi html za uporabo iframe, ki ni več podprt od te verzije dalje.  V vsebino namreč ne moremo več dodajati html kodo s skripto, saj jo SharePoint 2010 pobriše in ostane le besedilo. Lep primer je audio predvajalnik z menijem.

Poleg html se enako dogaja npr. tudi s pdf datotekami.

Rešitev odpiranja HTML v SharePoint 2010

Varianta 1 ( najhitrejša)

Spremeniti je potrebno (browser file handling), saj ta blokira vse datoteke razen Office in multimedijo.

1. V centralni administraciji se pod Application Management in nato Manage Web Application izbere opcija General Settings za določeno web aplikacijo.
2. Za Browser file handling se izbere permissive.

S tem omogočimo, da se odpirajo ne samo html datoteke, ampak še razne druge datoteke, ne da bi bilo potrebno predhodno shranjevati. To se priporoča le v poslovnem okolju, kjer se SharePoint portal uporablja kot intranet in je omrežje varnostno dobro nadzorovano.

Varianta 2 (za razvijalce)

Uporaba PowerShell-a

V AllowedInlineDownloadedMime Types se dodajo novi dovoljeni formati datotek. Primer je za html

 

$webApp = Get-SPWebApplication http://intranet.domain

If ($webApp.AllowedInlineDownloadedMimeTypes -notcontains “text/html”)
{
Write-Host -ForegroundColor White “Adding HTML MIME Type…”
$webApp.AllowedInlineDownloadedMimeTypes.Add(“text/html”)
$webApp.Update()
Write-Host -ForegroundColor White “Added and saved.”
} Else {
Write-Host -ForegroundColor White “HTML MIME type is already added.”
}

 

V tem primeru je varnostno bolj zaprt sistem, saj blokira takšne formate datotek, ki so varnostno vprašljivi in se lahko izkoristijo v nedobre namene, a kljub temu odpira poleg Office dokumentov tudi html datoteke znotraj brskalnika.

 

logo représentant du code html
(Photo credit: Wikipedia)

Rešitev odpiranja pdf dokumentov, ki so v SharePoint 2010 znotraj brskalnika

$webApp = Get-SPWebApplication http://intranet.domain
If ($webApp.AllowedInlineDownloadedMimeTypes -notcontains “application/pdf”)
{
Write-Host -ForegroundColor White “Adding PDF MIME Type…”
$webApp.AllowedInlineDownloadedMimeTypes.Add(“application/pdf”)
$webApp.Update()
Write-Host -ForegroundColor White “Added and saved.”
} Else {
Write-Host -ForegroundColor White “PDF MIME type is already added.”
}
vir kode: http://www.pdfshareforms.com/sharepoint-2010-and-pdf-integration-series-part-1/ 

Related articles

Enhanced by Zemanta

Saša

Works as system engineer in Slovenian Enterprise in Microsoft environment focusing on security, deployments, SharePoint, SCCM and CheckPoint firewall. Author of successful blog about IT security, Microsoft tips & tricks, social media, internet trends.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.