Problemi pri aktivaciji Microsoft produktov s KMS ključi

This post is also available in: English

Večina podjetij si je uredila aktivacijo Windows in Office izdelkov znotraj svojega It okolja. Sama postavitev storitve niti ni tako komplicirana, a ko se pojavijo problemi, je možno veliko variant, kaj bi lahko šlo narobe.

KMS ključ

Z aktivacijo KMS host-a se omogoči licenčno aktiviranje in reaktiviranje znotraj omrežja podjetja. KMS klienti so že nameščeni v Windows-ih z že prednaloženim GVLK (Generic Volume Licence Key) ključem. Brez tega prednaloženega ključa kasneje ne moremo aktivirati licenco Windows z uporabo KMS ključa podjetja.

Tako ne moremo uporabiti KMS licence za kupljene računalnike, ki so imeli prednaložen Windows Home Edition ali Windows Ultimate ali pa kakšen drug OS npr. Linux.

Delovanje KMS storitve

Za aktiviranje Windows je čas 30 dni in v tem času je v stanju Out of Grace. Po uspešni aktivaciji preverja stanje vsakih 7 dni, obvezno pa mora imeti dračunalnik dostop do KMS host-a vsaj na vsakih 180 dni. Npr. če nekdo ni več v podjetju, a je zadržal službeni prenosnik, po 7 dneh nedosega KMS host-a preide v stanje Out of Grace in poskuša vsaki 2 uri dostopati do strežnika. Po 180 dneh ni več možno uporabljati Windows-ov.

Da začne KMS storitev delovati samodejno, je potrebno aktivirati 25 licenc preko KMS.
[smartads]

Uporabni ukazi za Windows

Usmeriti na KMS host:


slmgr /skms DNS KMS host-a
slmgr /ato

Ročna aktivacija s ključem:


slmgr /ipk KMS licenca
slmgr /ato

Ponovna aktivacija Out of Grace (lahko se uporabi le 3 x) za 30 dni


slmgr /ream

Deaktivacija Windows licence (odstrani trenutni licenčni ključ)


slmgr /vpk

Uporaba komand za aktivacijo Office

Ročna aktivacija Office 20013


cd Program FilesMicrosoft OfficeOffice15
cscript ospp.vbs /sethst:dns KMs host-a
cscriupt ospp.vbs /act

vsi ukazi se zaženejo preko cmd kot skrbnik

Pri večini problemov z aktivacijo predstavljajo nakupi računalnikov z napačnim OS – s KMS ključi lahko edino aktiviramo kupljen Windows Professional. Možno je tudi, da BiOS uporablja ACPI_SLIC tabelo. V teh primerih je edina rešitev uporaba MAK licence.

Drugi večji problem pa lahko predstavlja nastavitev poti v KMS host-u za aktivacijo Office 32bit na Windows 64bit, saj skripta avtoamtično vzame pot za Office 64bit.

Saša

Works as system engineer in Slovenian Enterprise in Microsoft environment focusing on security, deployments, SharePoint, SCCM and CheckPoint firewall. Author of successful blog about IT security, Microsoft tips & tricks, social media, internet trends.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.