Outlook se nenormalno počasi prijavlja v Exchange server

This post is also available in: English

Nekateri uporabniki so mi javili, da se Outlook nenormalno počasi odpira oz. prijavlja na Exchange server. Pri nekaterih je bilo to 10 minut, pri drugih tudi uro, a ko so se uspeli prijaviti, ni bilo problemov s prejemanjem in pošiljanjem pošte. Veliko uporabnikov pa tega problema sploh niso imeli. Kaj storiti?

Razlogov je lahko ogromno in na različnih krajih; lahko na serverju, lahko na delovni postaji. Opisala bom najbolj pogoste rešitve, ki pomagajo.

Problemi na delovni postaji

Kot prvo, se pogleda, če je outlook klient nastavljen tako, da teče v cached mode ali ne. V tem primeru se odkljuka cached mode, saj lahko pride do napake, sploh če je velik poštni predal ali pa ima kup dodatnih poštnih predalov in povezav do tujih koledarjev. Vse to lahko upočasni prijavo. Včasih pomaga brisanje profila in ponovno kreiranje profila.
Pogosto ponagajajo tudi outlook credentials v Credentials manager-ju in takrat se pobrišejo vsi outlook certifikati, ob ponovnem zagonu outlook-a pa se pridobi nov. Če se uporablja Outlook Anywhere s pomočjo RPC/HTTP, se le-ta začasno prekine.

 

Problemi na Exchange serverju

Po nadgradnji na novejši CU se pogosto zgodi, da je potrebno na novo registrirati Performance Counters preko powershell-a. Å e prej pa preveriti, če je v register dodano TCP Keep Alive Time.

 

TCP Keep alive Time

Parameter določa kako pogosto TCP poskuša preveriti ali je povezava še veljavna in če ni, se prekine. Če prejme odgovor na poslani paket, se šele po času, ki smo ga določili, znova preverja ali je povezava še veljavna ali ne. S TCPMaxDataRetransmissions pa se določi koliko paketov se pošlje brez odgovora, prede se povezava prekine.

Če se na Exchange serverjih ni posebej nastavljalo, potem je privzeta nastavitev 2 uri. Priporoča se, da se nastavi na 30 minut.

Kako se preveri, če je na strežniku privzeta ali priporočena nastavitev Keep Alive Time?

Powershell skripta, ki jo je naredil Josh Jerdon preveri stanje na vseh Exchange serverjih: TCP Keep Alive Time Report Script

 

Performance Counters napake

Error ID 106 glede Performance counter. Rešitve na internetu  večinoma omenjajo GlsPerformancecounters.xml in pogosto se po namestitvi novih CU zgodi, da te datoteke ni več v privzeti mapi za Exchange 2013 c:\Program Files\Microsoft\Exchange server\v15\setup\perf\ . Ker se potem običajno ugotovi, da manjka še kakšen counter, je najbolje, da se ponovno registrirajo vsi števci – kar 158 Exchange Performance Counters.
Avtor skripte Jeff Guillet; Fix for Performance Counter Updating Error (Event 106) on Exchange Servers

Add-PsSnapin Microsoft.Exchange.Management.PowerShell.Setup
$files = Get-ChildItem $exinstall\setup\perf\*.xml
Write-Host "Registering the perfmon counters"
Write-Host 
$count = 0; 
foreach ($i in $files)
{
   $count++ 
   $f =  $i.directory, "\", $i.name -join ""
   Write-Host $count $f -BackgroundColor red
   New-PerfCounters -DefinitionFileName $f
}

 

 

 

 

Saša

Works as system engineer in Slovenian Enterprise in Microsoft environment focusing on security, deployments, SharePoint, SCCM and CheckPoint firewall. Author of successful blog about IT security, Microsoft tips & tricks, social media, internet trends.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.