SharePoint 2013 Distributed Cache okvare

This post is also available in: English
Skrb za Distributed Cache je opravilo, ki bi moralo biti na seznamu skrbnika strežnika SharePoint vsak mesec, a se kar malo pozablja na njega. Spomnimo se šele takrat, ko kakšna druga stvar zataji npr. prihajajoča pošta v portal ali pa iskalnik. Čeprav za popravljanje okvarjenih cache-ov ne potrebujemo zaustavljati strežnika, le storitev in ga lahko popravljamo celo dopoldan, ni priporočljivo, da ignoriramo te napake. Če se distributed cache preveč pokvari, je lahko takšna škoda, da moramo SharePoint server postaviti na novo, kar pa si nihče ne želi.

Priporočljivo je uporabljati powershell s Sharepoint management shell, nikakor pa ne ročno reštartati storitev AppFabric caching Service.

 

Pregled konfiguracije

 

Odstranjevanje/dodajanje host-a

 

Vedno je koristno, da se najprej zaustavi service in nato odstrani iz določenega serverja. Ukazi se zaženejo na strežniku, kjer hočemo odstraniti distributed cache host-a oz. popraviti njegovo delovanje.

 

FIX – cacheHostInfo is null

 

Če zgoraj omenjeni ukazi ne delujejo in vrže napako cacheHostInfo is null

To popravi Host info, tako da lahko ponovno dodamo serverju Distributed Cache Service z uporabo ukaza

Fix – Error Starting Distributed Cache instance

 

Najprej je potrebno odstraniti DC iz serverja

Nato ponovno dodamo DC na server

Fix – Invalid provider and connection string read

 

Včasih se izgubijo nastavitve v registru za Provider in String. Takrat je potrebno ročno dodati nastavitve v register.
HKEY_LOCAL_MACHINE >> SOFTWARE >> MICROSOFT >> AppFabric >> V1.1 >> CONFIGURATION

Connection String:
Data Source=spsql;Initial Catalog=SPFarm_SharePoint_Config;Integrated Security=True;Enlist=False
 (spsq – ime vašega sql serverja, kjer se nahajajo SharePoint baze)

Provider:
SPDistributedCacheClusterProvider

Admin Configured in Service configured imata vrednost 0

Nato lahko znova uporabimo ukaz

in nato

 

Potrebno pa si je zapomniti: nikoli naj se ne ročno začene storitev na strežniku AppFabric caching Service, vedno preko powershell ukazov!

Distributed cache je pomemben za delovanje nekaterih drugih storitev na SharePoint-u – najbolj pomembna storitev je zagotovo je iskalnik.

Še en nasvet: shrani si konfiguracijo AppFabric, dokler dela kot je treba, da se lahko pri okvarjeni konfiguracijo enostavno uvozi delujoča konfiguracija.

Saša

Works as system engineer in Slovenian Enterprise in Microsoft environment focusing on security, deployments, SharePoint, SCCM and CheckPoint firewall. Author of successful blog about IT security, Microsoft tips & tricks, social media, internet trends.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.