Izvoz poštnega in arhivskega predala iz Exchange serverja

This post is also available in: English

Zaradi različnih razlogov je potrebno včasih narediti izvoz poštnega predala za določenega uporabnika npr. ob odhodu v pokoj ali v odhodu v drugo službo.

Pripravi se mrežna mapa

Najprej je potrebno pripraviti mrežno mapo, kamor se bo datoteka izvozila in naj ne bo na C disku. Do te mape mora imeti polni dostop ETS (Exchange Trusted Subystem).

Dovoljenje za izvoz/izvoz

Nato je potrebno urediti dostop za izvoz do poštnega predala. Ta pravica ni namreč dodeljena avtomatično niti Exchange administratorjem. Pod admin vlogo Recipient Management se izbere vloga Malibox Import Export.

New-ManagementRoleAssignment -Role “Mailbox Import Export” -User “<user name or alias>

Koda, ki izvozi celotni poštni predal

New-MailboxExportRequest -Mailbox -FilePath \\<server FQDN>\<shared folder name>\<pst name>.pst

Če želimo onemogočit posamezne mape, da se izvozijo npr. nezaželjena pošta in koš

New-MailboxExportRequest -Mailbox -FilePath \\<server FQDN>\<shared folder name>\<pst name>.pst -excludefolders “#deleteditems#”, “#spam#”

Če želimo izvozit tudi arhivski predal

New-MailboxExportRequest -Mailbox -FilePath \\<server FQDN>\<shared folder name>\<pst name>.ps -IsArchive

Saša

Works as system engineer in Slovenian Enterprise in Microsoft environment focusing on security, deployments, SharePoint, SCCM and CheckPoint firewall. Author of successful blog about IT security, Microsoft tips & tricks, social media, internet trends.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.