Powershell install-module ne dela

Danes je bilo potrebno na enem strežniku Windows Server 2012 Standard namestiti msonline module. Nič lažjega, a se je že takoj zataknilo. Napaka že pri prvem koraku. Install-module : The term “install-module” is not recognized as the name of a cmdlet, function, script file or operable program, Check the spelling... Read more