Exchange server napaka 550 5.1.11

Remote Server returned ‘550 5.1.11 RESOLVER.ADR.ExRecipNotFound; Recipient not found by Exchange Legacy encapsulated email address lookup’ Exchange server on-premise vrže napako 5.1.11 v zvezi z Exchange Legacy. To se običajno zgodi ob migraciji poštnega predala. Rešitev Potrebno je dodati X.500 elektronski naslov. Kako pridemo do tega naslova? V Active Directory... Read more

Preveri delovanje Credential Roaming

V večjih organizacijah je lahko nepregledno koliko službenih certifikatov uporabljajo uporabniki in ali ima uporabnik kje shranjeno varnostno kopijo ali ne.Običajno se ob okvari diska odkrije, da uporabnik nima varnostne kopije. Da to preprečimo, se vpelje credential roaming, kar pomeni, da se vsi osebni certifiakti uporabnika shranjujejo v Active Directory.... Read more