Preusmeritev URL na novo podmapo

Enkrat pride dan, ko je treba ponovno prenoviti spletno stran. Pri prvi postavitvi običajno vse damo v korensko mapo, pri vseh nadgradnjah pa potem uporabimo podmapo.

Kako preusmeriti promet iz korenskega url na podmapo, kjer je nova spletna stran?

Ustvarimo datoteko .htaccess , če še ne obstaja in dodamo:

RedirectMatch ^/$ /novastran/

V tem primeru bo, če vpišemo www.domena.si, narejena avtomatična preusmeritev na www.domena.si/novastran

Če želimo skriti novo podmapo, tako da pokaže samo korenski URL in se ne vidi podmapa, se v .htaccess vpiše naslednje:

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} domena\.si [NC]
RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/$
RewriteRule ^(.*)$ /novastran/$1 [L]

V tem primeru ni vidna podmapa, tako da ostane www.domena.si brez www.domena.si/novastran.

Saša

Works as system engineer in Slovenian Enterprise in Microsoft environment focusing on security, deployments, SharePoint, SCCM and CheckPoint firewall. Author of successful blog about IT security, Microsoft tips & tricks, social media, internet trends.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.