Exchange dinamična grupa v hibridnem okolju

Uporaba dinamičnih grup v AD in Exchange okolju je danes neobhodna in zelo priročna.

Ko pa se odločimo za hibridno okolje, ko imamo nekaj predalov na svojem Exchange serverju, nekaj predalov pa v oblaku, pa je potrebno vedeti nekaj zakonitosti.

Exchange dinamična grupa

Kot prvo je potrebno vedeti, da se članstvo poštne dinamične grupe ne prenese v Azure AD, zato je potrebno narediti na novo dinamično grupo ali pa, kar je hitreje, na on-premise strežniku spremeniti filtre, da ni samo usermailbox, ampak je dodan tudi mailuser.

Preseljeni poštni predal v oblak namreč ohrani nekatere nastavitve v Exchange on-premise serverju in ima sedaj vlogo mailuser namesto prej usermailbox.

Sedaj je potrebno urediti filtre, da se za dinamično grupo upošteva tudi še mailuser.

Set-DynamicDistributionGroup -Identity dinamicna.grupa@domena.si  -RecipientFilter {(RecipientType -eq ‘UserMailbox’) -or(RecipientType -eq’MailUser’)}

Pregled seznama članstva dinamične grupe

Potrebna sta 2 ukaza. Najprej zaženemo $FTE, da se zapiše seznam, nato pa get-recipient, da vidimo celoten seznam članstva

$FTE = Get-DynamicDistributionGroup “Moja dinamična grupa”

Get-Recipient -RecipientPreviewFilter $FTE.RecipientFilter -OrganizationalUnit $FTE.RecipientContainer

Tako so sedaj dodani tudi predali, ki so dejansko v oblaku in dinamična grupa vsebuje poštne predale organizacije, ki ima hibridno okolje – uporablja Exchange on-premise in Exchange Online za pošiljanje pošte.

Saša

Works as system engineer in Slovenian Enterprise in Microsoft environment focusing on security, deployments, SharePoint, SCCM and CheckPoint firewall. Author of successful blog about IT security, Microsoft tips & tricks, social media, internet trends.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.